Italy's Best Ski Chalet 2016
White Deer San Lorenzo Mountain Lodge
Giorgia Barbini, Owner, San Lorenzo Mountain Lodge

Event Partners

Supporting Partners

Our Other Awards