World Ski Awards


Italy's Best Ski Chalet 2016
White Deer, San Lorenzo Mountain Lodge
Giorgia Barbini, Owner, San Lorenzo Mountain Lodge

Event Partners

Supporting Partners

OUR OTHER AWARDS